Picapoint

Vær med på leken

Vi har alle blitt tvunget dypere inn i den digitale sfæren i de siste månedene.

Kunder har hatt en høyere terskel for å gå ut av huset og inn i butikkene, vi har hatt digitale møter, fester, lønningspilser og bursdagsselskaper.

Alle har vi måtte bli mer komfortable med ulike former for digital kommunikasjon. Dette gjelder også våre kunder.

9 av 10 kjøper av bedrifter de følger på sosiale plattformer, og andelen kunder som har økt forbruk hos en bedrift som de følger økte med 12% i år, sammenlignet med 2019. Det betyr at i år bruker 75% av kundene mer penger på en merkevare de følger!

Dette gjør at å bygge digitale relasjoner med kundene våre bare blir viktigere og viktigere.

Tips:

  1. Svar på kommentarer og meldinger
  2. Bruk gjerne .gif-er og emojis i svarene
  3. Bruk fornavn. Når noen henvender seg til dere gjennom internett, er de som oftest i en privat sfære. Der blir man tiltalt med fornavn.

    Kontakt oss