Om oss

Picapoint er et kreativt digitalbyrå som leverer effektive og brukervennlige digitale løsninger og kommunikasjonskonsepter som engasjerer.

Bildet viser Picapoint i arbeid.

Vi er en fremoverlent, nysgjerrig og engasjert gjeng bestående av strateger, tekstforfattere, designere og utviklere. Vi er faglig sterke i alle disipliner, og vår tverrfaglighet gjør at vi leverer løsninger og konsepter som beriker din merkevare.

Vi er med deg på hele kundereisen, fra innsikt og analyse, til uttak i design, kommunikasjon og teknologi tilpasset dine målgrupper.

Vi har sentrale kontorer i Oslo, Bergen og på Os, og har de siste årene hatt en god vekst i både omsetning, kunder og ansatte.

Bildet viser kontorbygget til Bergen-kontoret.

Vi er Miljøfyrtårn sertifisert.

Et viktig arbeid

Picapoint skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Sertifisering hjelper oss sette fokus på å redusere belastningen på miljøet, samtidig som den legger til rette for bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Sertifiseringen inneholder konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

Se klima- og miljørapport
Pil som peker til høyre

Hjelp oss å bli bedre

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Picapoint i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det vår policy for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet.

Se vår policy
Pil som peker til høyre

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

  • Kildesortere avfall
  • Redusere avfall
  • Prioritere bærekraftige leverandører
  • Redusere energiforbruk
  • Legge til rette for at de ansatte reiser kollektivt eller med sykkel
  • Redusere antall tjenestereiser ved større grad av digitale møter
  • Ta miljøhensyn ved innkjøp av varer og tjenester
  • Redusere sykefravær
  • Rapportere vårt klima- og miljøarbeid

Innspill til klima- og miljøarbeidet

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Picapoint?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nærbildet av et par hender som holder en grønn liten plante i jord.

Vil du jobbe med oss?

I Picapoint jobber vi godt hver for oss, men også som et lag. Og for oss er det viktig at alle har det hyggelig på jobb og at vi løfter hverandre frem.

Vi er opptatt av å hele tiden utvikle oss, og for å gjøre det, trenger vi stadig nye, kloke hoder.
Interessert? Legg gjerne inn en åpen søknad eller send oss en melding via kontaktskjemaet nedenfor.