Bildet viser en illustrasjon av en robot som maler på en dataskjerm.
UX / Brukeropplevelse
Idé og konsept
Visuell identitet

Vil AI erstatte designere?

Agata Kasprowicz, UX/UI designer
Agata Kasprowicz
UX/UI designer

AI, eller kunstig intelligens, er for tiden det vanligste temaet på design- og teknologikonferanser. I denne artikkelen skal vi se på hva bransjen mener, og hva AI kan (og ikke kan) gjøre.

Tanker fra de kreative på OFF Barcelona Conference

I slutten av mars gikk OFF Barcelona-konferansen av stabelen, og naturligvis ble temaet AI diskutert, analysert og predikert heftig fra talerstolen. Det alle er enig om, er at dette ikke er en døgnflue, men noe som kommer til å forbli en del av vår nye arbeidshverdag.

Lawrence Jones, kreativ direktør i Framestore, forventer at AI og maskinlæring kombineres for å tjene den kreative prosessen og menneskelig kreativitet, fremskynde kreativt arbeid og bidra til å generere ideer.

Found Studios’ Clayton Welham spår at «samarbeidet mellom designere og kreativ AI» er et emne som vil forbli et hett diskusjonstema de neste årene. Han sier teknologien bør brukes på en smart måte, med respekt for «håndverket» i designarbeidet. Da vil vi kunne unngå skjematisering og forutsigbarhet, samtidig som teknologien tilfører ny verdi og originalitet til arbeidet.

Fra talerstolen ble det forkynt at kvaliteten på arbeidet vil avhenge av hvordan vi bruker AI. Designere bør behandle det som et verktøy for å fremskynde og forbedre arbeidet, men det viktigste verktøyet i prosessen bør fremdeles være hjernen vår. Gode gamle hjernen, der altså.

Vår rolle som kreative fagfolk ble diskutert. Den rollen vil endre seg, så vi som designere bør være oppdatert og involvert i teknologiske fremskritt, som neurale grensesnitt og hjerne-datamaskin-grensesnitt (BCI).

Det ble også påpekt at utviklingen av kreativ AI vil gi oss en mulighet til å gå tilbake til det grunnleggende i designprosessen. Det tekniske arbeidet vil kunne forenkles og forkortes, noe som vil gi mulighet for fullt fokus på den kreative delen – og øke den kunstneriske verdien.

Konklusjoner fra Mobile Trends Conference Krakow

Hver gang en ny teknologi får fotfeste, forstyrres en del av markedet. Men det kan også potensielt skapes et nytt marked. AI vil ikke ta jobbene våre, men det vil kreve at vi lærer oss nye ting: nye verktøy, prosesser og teknologier. Dette bør imidlertid ikke bekymre designere, siden det å tilpasse seg ny teknologi allerede er (eller bør være) en integrert del av yrket.

Flere foredragsholdere tok for seg de tilgjengelige AI-drevne verktøyene for designere, og forsøkte å definere ulike fordeler og ulemper:

8 AI-verktøy for designere, og hva de vil gjøre med arbeidsflyten:

Bildet viser ulike AI-verktøy designere kan bruke.

  • Remove bg - et enkelt verktøy for raskt å fjerne bakgrunnen rundt objekter. - Denne type verktøy vil mest sannsynlig ta eller redusere arbeidet til de som jobber med det.
  • UIZARD – et verktøy for å øke hastigheten på UI-design, wireframes, prototyper og mockups. Man kan for eksempel eksportere et layout i .svg fra en fysisk skisse. – Verktøyet må forbedres, men bra som utgangspunkt og for å akselerere arbeidet.
  • Midjourney - skaper bilder basert på brukerens instruksjoner (prompt). Når det gjelder grensesnittdesign kan det brukes som inspirasjon/utgangspunkt, men det er umulig å få selv halvferdige prosjekter fra dette verktøyet ennå.
    *Det er verdt å merke seg kontroversene rundt databasene som brukes av Midjourney. Programmet danner nemlig bilder basert på verkene til ekte, levende kunstnere. OpenAI, skaperne av Midjourney, insisterer på at bildene og verkene som Midjourney «lærer av» kommer fra åpne databaser, men det er dessverre ingen som sjekker hvordan de har kommet dit.

Bildet viser en illustrasjon av en katt som kjemiker.

  • Salesforce – forenkler hyperpersonalisering og gjør det lettere å automatisere markedsføring og ivareta kundepreferanser. - Løsningen er ikke lansert.
  • Magician Beta – genererer ikoner og innhold. - Klarer ikke å generere hele ikonsett ennå.
  • Galileo – genererer grensesnitt basert på hint brukeren gir, og som er redigerbare i Figma. - Lang venteliste for tilgang, resultatene må finjusteres Men det gir gode muligheter for å arbeide raskere i oppstarten av designfasen.
  • Chat GPT – Chatbot som gir detaljerte svar på spørsmål eller input fra brukeren. Datakilden er lærebøker, nettsider og ulike artikler som den bruker for å modellere sitt eget språk, slik at den kan reagere på mellommenneskelige interaksjoner. ChatGPT er veldig allsidig, slik at den kan brukes til ulike formål og i ulike fagfelt. - Løsningen gir designere muligheten til å bygge f.eks. protopersonas.
  • Microsoft 365 Copilot - en assistent for applikasjoner og tjenester på Microsoft 365-plattformen. Øker produktiviteten i programmer som Word, Excel, PowerPoint og Outlook. - Kan hjelpe med å svare på e-post til kunder, kan lage e-postutkast basert på notater eller møteutskrifter.

Mange av løsningene er fortsatt uferdige, eller venter på lansering. Fra en designers perspektiv er det største problemet manglende kontroll over sluttresultater, men verktøyene kan være et nyttig tilskudd, tidlig i prosjektfasen. For mange muligheter, mangel på originalitet og misforståelser kan også være en utfordring. For å skape gode UX- eller UI- opplevelser, trenger vi fortsatt kunnskap og erfaring fra mennesker.

De umiddelbare fordelene inkluderer: arbeidshastighet, inspirasjon, kunnskap om kunden, versjoneringer og personalisering. Du kan for eksempel raskt skape fine illustrasjoner som hverken er tid- eller ressurskrevende.
I fremtiden vil denne teknologien helt sikkert tillate oss å utvide våre evner, få fart på arbeidet og gi oss nye muligheter til utvikling.

Det finnes også teknologier som i fremtiden kan ha stort potensial for reklame- og UX-bransjen. Hjerne-datamaskin-grensesnitt (BCI) - en kombinasjon av EEG (elektroencefalografi) og AI – har potensial for å brukes til UX-forskning, e-handel, mobilapplikasjoner og benchmarking.

Så, trenger du fortsatt designere?

Grafisk design er et svært kreativt og subjektivt felt, og det krever en kombinasjon av tekniske ferdigheter, kunstnerisk talent og opparbeidet (gjerne kommersiell) erfaring.

AI vil helt sikkert kunne være til stor hjelp innen noen aspekter av faget vårt – som å fremskynde arbeid, automatisere repeterende oppgaver eller generere ulike versjoner av prosjekter. Men kunstig intelligens klarer ennå ikke å erstatte menneskelig kreativitet eller intuisjonen til en designer. Den mangler også evnen til å forstå nyanser av menneskelige følelser, kultur og sosial kontekst – ting som ofte har stor innvirkning på designprosesser.

Så, for å svare på spørsmålet vi stilte innledningsvis:
Selv om AI-teknologien har utviklet seg betydelig i det siste, er det lite sannsynlig at AI vil kunne erstatte designere helt i løpet av de neste 10 årene.