Foto, film og 3D
Digital markedsføring
Idé og konsept
Merkestrategi og posisjonering

Merkevarebyggende film

.

Kunde:
Askeladden Boats
Rolle:

Idé og konseptutvikling

Manus

Regi

Levert:

Merkevarebyggende reklamefilm

Annonsering

Bildet viser et stillbilde fra videoen der man ser en Askeladdenbåt i fjorden

Å fortelle (om) en historie.

Askeladden er en tradisjonsrik aktør i norsk båtbransje. Den første utgaven av selskapet ble dannet helt tilbake i 1906 – da under navnet Henrik J. Askviks Båtbyggeri. Da som tradisjonsbåtprodusent, og med nasjonalbåten Oselvar som hovedmodell.

Oppgaven vår var å fortelle om Askeladdens lange historie, og trekke de lange linjene fra dagens topp moderne daycruisere tilbake til tradisjonelle norske trebåter, og på den måten etablere Askeladden som en sterk historisk aktør i norsk båtbransje.
For en bedrift som opererer i luksussegmentet var det viktig med en produksjon av høy kvalitet, og med en nærmest cinematisk look & feel.

Filmen forteller om bakgrunnen til Askeladden, men trekker samtidig paralleller til båtbyggingens historie på Vestlandet – illustrert gjennom Oselvaren – tradisjonsbåten som la grunnlaget for Askeladden helt tilbake i 1906. Askeladden har en hundre år lang historie, og Oselvaren har mer enn 1000 års historie på Vestlandet.

Voiceover ble spilt av skuespiller Claus Sellevoll.

På samme måte som tradisjonsbåtene har utviklet seg – byggeskikker, verktøy og materialer endrer seg gjennom historien – så har også Askeladden utviklet seg – fra trebåtbygging til å bli leverandør av klasseledende motorbåter.

Kampanjen ble brukt i sosiale medier og på YouTube, og har ført til omtaler som “historiske Askeladden” i mediene i ettertid.