Picapoint

Vi har inngått avtale med Norges største reisebyrå

Berg-Hansen har valgt oss som partner for utvikling av nettløsningen deres. Sammen skal vi lage en smidigere teknisk plattform og tilrettelegge enda bedre for målgruppebasert innhold.

– Vi ønsker å gjøre løsningen enklere å bruke for ansatte som jobber med innhold samt å få tydeligere frem de tjenestene vi leverer, både til eksisterende og nye kunder, sier Robert Grefstad, leder for IT-utvikling i Berg-Hansen.

Dette er en løpende konsulentavtale, men begge parter sikter på et langsiktig samarbeid.

Erfaring med komplekse nettløsninger

Valget stod mellom 4-5 ulike aktører, der Picapoint trakk det lengste strået.

– Picapoint har mye erfaring med utvikling av komplekse nettløsninger på WordPress og med integrasjoner mot ulike kundesystemer. De er også gode på analyse og tilrettelegging av innhold, sier Robert Grefstad, leder for IT-utvikling i Berg-Hansen.

Picapoint er et lite, men raskt voksende byrå, som jobber etter en agil arbeidsmetode.
Det betyr at endringer kan innføres raskt.

– Kunden kjenner seg selv best. Derfor har vi ukentlige møter for å lære Berg-Hansens fokusområder, målgrupper og innhold bedre å kjenne. Vi jobber tett sammen og utfører små og store endringer hver eneste uke, sier Leder for forretningsutvikling i Picapoint, Bjørn Stian Bjoarvik.

Kommunikasjonsrådgiver og innholdsprodusent Carina Høyme synes samarbeidet med Picapoint så langt er veldig bra.

– De presenterer gode løsninger og er lydhøre for våre ønsker og ideer, så jeg har stor tro på at vi skal få på plass en nettside som er enda mer brukervennlig for både kunder og ansatte, sier Høyme.

Leverer både reiser og eventer

Berg-Hansen er et norskeid, privat selskap som ble etablert i 1875. Selskapet er i dag Norges største totalleverandør av reisetjenester, og har 320 ansatte fordelt på kontorer over hele landet, fra Agder i sør til Troms og Finnmark i nord. De leverer jobbreiser, privatreiser, alle typer arrangementer, i tillegg til egenproduserte pakketurer.

– Vi opplever sterk etterspørsel fra både norske og internasjonale virksomheter, og ikke minst har vi de siste årene satset sterkt på eventer og konferanser. Det at vi er gode på Meetings & Events er noe av det vi ønsker skal fremheves enda tydeligere på nettsiden vår, sier Grefstad.

Innholdsprodusent Carina Høyme har jobbet med nåværende CMS-løsning i 3 år og har en del tanker om hva som bør forbedres.

– Mange kjenner til Berg-Hansen som en trygg aktør på forretningsreiser, men på de nye nettsidene skal vi løfte enda bedre frem at vi også er en solid aktør på møter og eventer, pakkereiser og skreddersydde privatreiser. Vi skal i tillegg gi designet vårt en liten oppgradering, der universell utforming alltid er en integrert del av det vi gjør, sier hun.

For Berg-Hansen er det viktig at alle deres tre forretningsområder kommer like tydelig frem på nettsiden: Jobbreiser, Privatreiser og Meetings & Events.

Del av digitaliseringsstrategi

Utviklingen av nettløsningen er en del av Berg-Hansens digitaliseringsstrategi, som gjenspeiler seg i flere deler av organisasjonen. 

– Vår rolle som en trygg rådgiver skal også gjenspeile seg på nettsiden vår. Kundene skal finne relevant informasjon og reiseinspirasjon også digitalt. Derfor er en kontinuerlig utvikling av nettsiden vår et viktig del av digitaliseringsstrategien til Berg-Hansen, sier Grefstad.

Og med på reisen er Picapoint, som holder til et kvartal unna.

– Vi ser frem til å jobbe med Picapoint fremover og sammen lage en teknisk plattform som legger til rette for at vi kan få frem innholdet vårt og alt vi er gode på, enda bedre. Vi har mye bra innhold som bør løftes frem og mye bra innhold som ennå ikke er ført i pennen, avslutter Grefstad.

    Kontakt oss