Picapoint

Opplærings­materiell og rekrutterings­kampanjer for Røde Kors

Picapoint har vært med å utvikle nysatsings-områdene til Røde Kors (innen Førstehjelp og Beredskapsvakt). Vårt bidrag har vært produksjon av opplæringsmateriell, rekrutteringskampanjer og markedsføring.

Røde Kors Førstehjelp er en landsdekkende leverandør av førstehjelpskurs og førstehjelpsutstyr til mange av landets største bedrifter. De holder rundt 2 000 årlige førstehjelpskurs med ca. 30 000 kursdeltagere og er den største norske leverandøren av godkjente førstehjelpskurs i Norge.

Røde Kors Beredskapsvakt er en ekstra ressurs for det offentlige beredskapsapparatet og er med på å styrke beredskapen i lokalsamfunnet. Gjennom det lokalt forankrede konseptet kan innbyggerne selv bistå under alvorlige situasjoner. Beredskapsvakter hjelper sine medmennesker med enkle og viktige oppgaver som kommer i tillegg til selve redningsoperasjonen.

    Kontakt oss