Fløysand logo
4. oktober 2019

Lenge siden grønne tak var en «game-changer»

Grønne tak har eksistert i århundrer og kan knapt kalles noe «game-changer» i 2019. Private og bedrifter har utviklet og bygget grønne tak så lenge man kan huske. På bildet ser man et tak fra 1814. Så det er med en viss forundring at man leser om bedrifter som tar hevd på at dette er en nyvinning, som vil sette preg på byggebransjen og som alle vil strekke seg etter.

Norske taktekkere har levert Grønne tak i verdensklasse i lang tid, uten å ha påberopt seg å være nyskapende eller revolusjonerende av den grunn. Dette er et konsept som i den senere tid har fått vind i seilene og det stiller bransjen seg positiv til da dette er med til å bidra til fokus på miljøvennlige løsninger.

Fløysand Tak har hatt fokus på beste kvalitet når det gjelder tetthet, levetid og miljøhensyn. Vi valgte asfalt som vårt hovedprodukt av den grunn at vi ønsker å gi våre kunder den beste kvaliteten. Skal en bygge tak som skal tildekkes enten som parkeringsdekker, som grønne tak, blå tak, takhager eller tak med solceller så bør også kvaliteten på takbelegget og utførelsen settes i fokus. Asfaltbelegg er et robust belegg som tåler mekaniske påkjenninger. Ved montering av grønne tak, blå tak, parkeringsareal, takhager, solceller så stilles det strenge krav til kvalitet.

Danmarksplass: Grønne tak, og takhager i skjønn forening- utført i 2013


Vi har alle kvaliteter som skal til for å levere et vellykket prosjekt.
Når vi valgte oss samarbeidspartneren Isola var dette for å sikre oss de beste produkter, kvalitet og en leverandør vi kunne påvirke for å skape produkter som er med på å forbedre vår tak leveranse.

Isola er den eneste produsenten av asfaltprodukter som har produksjon i Norge. Som følge at dette er det også det produktet som har det minst negative miljø footprint når man ser produksjon og transport sammen.

Fløysand tak leverer tak til alle formål og alle værforhold. Vi tilpasser produkter og løsninger for å gi kunden et tak som dekker primær-, og sekundærbehov. Taket skal være tett og deretter kunne benyttes til ulike formål. Det være seg energi, opphold-, og bruksareal, grønne tak eller kombinasjonstak som også skal kunne håndtere overvannsproblematikk.

Referanseprosjekter på noen av Fløysand Tak sine prosjekter:

Åsane parken takhage utført i 2008
Horisont Kjøpesenter Åsane, takhager utført 2016
Lagunen Kjøpesenter 2019 Grønne Tak
PSW Mongstad - Prosjekt med solcelleanlegg
Tine Meierier Bergen - Prosjekt med solcelleanlegg